İktidarı öven Galip; Modernist Roman(s)ımızın çerçevesi ve ödipal anlatının sınırları

Date
1991
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Defter
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title