Befriending the west: a wise decision or a rushed move (1939-1950)?

Date
2023
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Kaan Gazne, HIST 209-2 (2022-2023 Fall);1
Abstract

This paper will examine how Turkish relations with the Union of the Soviet Socialist Republic (USSR), Germany, and the West changed from the start of World War II up to the early Cold War years (1939-1950s). Following Ataturk’s death in 1938, Turkey tried to keep cordial relations with all the significant powers of the time. However, this proved to be quite difficult, and towards the beginning of the cold war, Turkey had to pick sides. This paper will examine the reasons behind Turkey's decision to align with the West and join World War II in February 1945. It aims to provide insight into the underlying factors that influenced this decision. Some important events that caused Turkey to join with the West include the Straits Issue, The Marshall Plan, and the Truman Doctrine. Moreover, this paper will also analyze the pros and cons of the decisions taken at the time, both on a short and long-term scale.


Bu makale Türkiye’nin Batı, Almanya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Birliği (SSCB) ile ilişkilerinin İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş’ın ilk yıllarında (1939'dan 1950’lere kadar) nasıl değiştiğini inceleyecektir. Atatürk’ün 1938’deki ölümünün ardından Türkiye zamanın tüm önemli güçleriyle yakın ilişkiler sürdürmeye çalışmıştı. Ancak bu oldukça zor bir görevdi ve Soğuk Savaş’ın başlangıcında Türkiye iki kutuplu sistemde bir taraf seçmek mecburiyetiyle baş başa kaldı. Makale, Türkiye’nin Batı ile ittifak kurmasına neden olan faktörlere ışık tutacaktır. İddia edilecektir ki Türkiye’nin Batı ile ittifak kurmasına neden olan en önemli olaylar: Boğazlar Meselesi, Marshall Planı ve Truman Doktrini'dir. Ayrıca o sırada alınan kararların olumlu ve olumsuz neticeleri hem kısa hem de uzun vadeli ölçekte analiz edilecektir.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
WWII, Cold War, USSR, Marshall plan, Truman Doctrine, Straits, Germany, Britain, U.S., İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş, SSCB, Marshall planı, Truman Doktrini, Boğazlar, Almanya, İngiltere, ABD
Citation
Published Version (Please cite this version)