Doğu Ekspresi’nin kuruluşu, gelişimi ve Anadolu halkı üzerindeki etkisi

Date
2021
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Ayşenur Çenesiz, HIST200-18 (2021-2022 Spring);6
Abstract

Doğu Ekspresi Osmanlı’nın son dönemlerinde Çarlık Rusya tarafından inşa edilmiş çeşitli rayların birleşimi ile doğmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren inşası için çaba gösterilmiştir ve ilk etaplarının inşalarına başlanmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu ve önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından doğu illerinin refah ve bayındırlığına doğru yeni bir adım olarak adlandırılmıştır. Seferlere başlanmasının ardından ülkenin batısı ve doğusu arasında köprü görevi görmüştür. Halkı lojistik, ekonomik ve kültürel açıdan birbirine bağlamıştır. Bu çalışmada Doğu Ekspresi’nin geçirdiği büyük değişim ve insanlar üzerindeki etkisi detaylı olarak kaleme alınmıştır.


The Eastern Express was born out of existing rails constructed by the Tsardom of Russia. A serious effort was put into the construction process starting from the early days of the Republic of Turkey. The Express was named by Mustafa Kemal Ataturk, the founder of the Republic of Turkey, as a significant step toward the welfare and public service of the eastern provinces. After the starting of the trips, the Express served as a bridge between the western and eastern parts of the country. It connected the people logistically, economically, and culturally. In this paper, the variation of the Express throughout the years was analyzed together with its effect on Anatolian people.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)