Uyuşturucu Maddeler İnhisarı’nın açılış ve kapanış süreci (1930-1938)

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Zararlarının keşfedilmesiyle beraber tüm dünyada yaygın olarak kullanılan ve ticareti yapılan eroine karşı başta ABD ve Çin olmak üzere ülkeler önlem almaya başladı. Dünya genelinde konferanslar düzenlenip anlaşmalar imzalandı. Bu sırada Türkiye Cumhuriyeti ise mevcut şartlar dolayısıyla bu anlaşmalara yaklaşma taraftarı olmadı. Karşı karşıya kaldığı ağır yaptırımlar sonucu hükümet, bu anlaşmalara taraf olmayı kabul etti ve ülke genelinde uyuşturucu üretimini denetleyebilmek için Uyuşturucu Maddeler İnhisarı’nı kurdu.


With the latest findings of its harm, leading countries such as the United States and China started to take precautions against the heroine, commonly used worldwide and traded. Conferences are organized, and treaties are signed globally. Meantime, the Republic of Turkey did not intend to sign those treaties due to the current circumstances of the time. After the harsh sanctions, the government accepted to take part in these regulations and established Drug Exclusivity to control the production of drugs.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Eroin, Afyon, Osmanlı, Türkiye, Cenevre Konferansları, Lahey Konferansları, Heroin, Opium, Ottoman, Turkey, Geneva Conventions, Lahey Conventions
Citation
Published Version (Please cite this version)