İstanbul Müzik Festivali

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Mehmet Süha Ünsal, HIST200-07 (2022-2023 Fall);04
Abstract

İstanbul Müzik Festivali, 1973 yılında İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın ilk etkinliği olan İstanbul Festivali olarak hayata geçmiştir. 21 Haziran - 15 Temmuz 1973 tarihleri arasında ilk defa düzenlenen etkinlik ağırlıklı olarak klasik müzik içermiş ve yerli ve yabancı birçok sanatçıyı izleyiciyle buluşturmuştur. Festival 1994 yılında İstanbul Caz Festivali’nin oluşması ile beraber İstanbul Müzik Festivali adını almış ve günümüze kadar bu şekilde gelmiştir. Festivalin başladığı günden bu güne düzenlenen etkinlikler ve konserler ile Türk halkı uluslararası sanatçılarla buluşturulmuş ve Türk sanatçıların uluslararası alanda bilinirliği artırılmıştır.


İstanbul Music Festival started off as the İstanbul Festival in 1973 which is İstanbul Culture and Art Association’s first event. The first İstanbul Festival was organized between 21 June - 15 June and it consisted mostly of classical music. The festival allowed viewers to watch artists from all around the world. In 1994, with the separation of İstanbul Jazz Festival, the name of the festival changed to İstanbul Music Festival and it has not been changed to date. From the beginning of the festival, with the help of events and concerts, it allowed Turkish people to watch international artists while helping Turkish artists gain reputation in the international area.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)