Turko-Soviet relations: from convergence in the early Turkish Republic days to divergence during the early WWII (1920-1939)

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

The establishment of the Turkish republic in 1922 by Mustafa Kemal, who later became known as Ataturk, brought along its own challenges. With the inception of an independent republic, alliances and hostilities arise, and the Turko-Soviet relationship has seen a bit of both. The interwar period has been a crucial one in shaping the development of the relationship between the two. Turkey and Soviet Russia signed a brotherhood pact known as the Moscow treaty in 1921 marking the emergence of an alliance which broke abruptly prior to World War II in 1938 owing to a conflict of interest between the two nations.1 The following paper is an inquiry of the potential motives that led the two nations to converge in the early Turkish republic days then part ways prior to World War II. This paper focuses particularly on the ideological factors that drove the friendship, influenced its progression and eventually its termination.


Mustafa Kemal, daha sonra Ataturk soy ismini alan Mustafa Kemal tarafindan 1922’de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması beraberinde birçok zorluk getirdi. Bağımsız bir cumhuriyetin kurulmasıyla, çevrede ittifaklar ve düşmanlıklar arttı ve bunun sonucunda Türk-Sovyet ilişkisi bu olaylardan nasipsiz kalamadi. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki süreç, Türkiye ve Sovyetler Birliği’nin ilişkilerinin şekillendirilmesinde büyük bir etken haline geldi. 1921 yılında, Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında “Moskova Antlaşması” olarak adlandırılan kardeşlik anlaşmasını yapıldı ve yapılan bu anlaşma, ikinci dunya savasinin öncesinde 1938 yılında bir takım çıkar çatışmalarına sebep oldu. Aşağıdaki Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kuruluş döneminden İkinci Dünya Savaşı’na kadar devam eden süreç içerisinde iki ülkenin ittifakının nedenlerini göstermektedir. Bu makale iki ülkenin dostluğu, ilişkilerinin gelişmesi ve daha sonrasında da ilişkilerinin nihayetinde sona ermesini etkileyen faktörlere odaklanmaktadır.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Socialism, Nationalism, Reform, Soviet Union, the treaty of Moscow, Antiemperyalizm, Türkiye Cumhuriyeti, Sovyetler Birliği, Montrö sözleşmesi
Citation
Published Version (Please cite this version)