Çok-akışlı eşler arası isteğe bağlı video sistemlerinin Markov zinciri tabanlı güvenilirlik modellemesi

Date
2008-04
Advisor
Instructor
Source Title
IEEE 16th Signal Processing, Communication and Applications Conference, SIU 2008
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
1 - 6
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Çok-akışlı eşler-arası video, gelecek nesil isteğe bağlı video sistemleri için kullanılmaya aday teknolojilerdendir. Çok-akışlı video sistemlerinin sorunlarından birisi, eş dalgalanması adı verilen, eşlerin ağla olan bağlantılarının kopup düzelmesi durumudur. Eş dalgalanmasının bütün eşler-arası sistemlerde olumsuz etkileri olduğu bilinmektedir. Bu etkinin hafifletilmesi için çeşitli hata kontrollü alt-akış kodlama teknikleri önerilmiştir. Bu makalede, eş dalgalanması ve hata kontrolünün rolünü incelemek amacıyla sürekli zamanlı Markov zinciri tabanlı bir rassal model önerilmektedir. Bu model kullanılarak, hata kontrolünün rolü, gelecek nesil çok-akışlı eşler-arası isteğe bağlı video sistemlerinin tasarımında kullanılmak üzere nicel olarak ortaya konmaktadır.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Eşler-arası ağlar, İstege bağlı video, Eş dalgalanması, Güvenilirlik modellemesi, Markov zincirleri, YouTube, Helium, Titanium, Encoding, Internet, Conferences, Nails
Citation
Published Version (Please cite this version)