Eshot genel müdürlüğünün kuruluşundan itibaren İzmir’de belediye bünyesine bağlı toplu taşımanın tarihi

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Mehmet Süha Ünsal, HIST200-16 (2022-2023 Fall);1
Abstract

İzmir’de demografik unsurların genişlemesiyle ortaya çıkan altyapı sorunların giderilmesi amacıyla teşkilatlanan belediyeye, yıllar içerisinde çeşitlenen, bazı yükümlülükler verilmişti. Öncelikle su, havagazı ve elektrik gibi unsurların dağıtımı ve daha sonrasında toplu taşıma yönetiminin sorumluluğu verilen İzmir Belediyesi, büyükşehir olması sonucunda şehrin refah düzeyini arttırma ve koruma alanlarında yetki sahibi olmuştu. Böylece belediyenin alt kuruluşlarından olan ESHOT genel müdürlüğü toplu taşıma ve enerji dağıtımlarında rol oynamıştı. ESHOT bir müddet elektrik, su, havagazı, otobüs ve troleybüs işletmelerinin tek elde toplanmasını sağladıysa halkın talepleri, idare kolaylığı, teknolojik gelişme gibi faktörler sonucu ESHOT isim olarak kaldıysa da sadece otobüs işletmeciliğine yoğunlaşılmıştı. Günümüze kadar uzanan İzmir belediyesince sağlanan toplu taşıma hizmeti, talepler doğrultusunda değişmekte ve gelişmekte olan bir unsur olarak devam etmektedir.


The municipality, which was organized in order to eliminate the problems that emerged with the expansion of demographic factors in İzmir, was given some obligations that varied over the years. Izmir Municipality, which was given the responsibility of firstly the distribution of elements such as water, gas and electricity, and then the public transportation management, and had authority in the areas of increasing the welfare level of the city and protecting it. Thus, the general directorate of ESHOT, one of the sub-organizations of the municipality, played a role in public transportation and energy distribution. If ESHOT for a while allowed the electricity, water, gas, bus and trolleybus businesses to be gathered in one hand, although ESHOT remained as a name as a result of factors such as the demands of the public, ease of administration, and technological development, it focused only on the bus operator.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)