The effects of Ataturk’s language reforms in Turkish Republic between 1919-1950

Date
2023
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Kaaz Gazne, HIST 209-2 (2022-2023 Fall);4
Abstract

The main focus of this research paper is to study the reasons and the impacts of the language reforms introduced by Mustafa Kemal Ataturk during the time period 1919-1950. The paper begins by introducing various coetaneous language reforms of the twentieth century and their impact on the Turkish language reform. It discusses, briefly, the Perso-Arabic precursors to the Latinized script and their comparison with the contemporary script. These comparisons also establish the need to discuss the motives and the ideology of Ataturk that drove the aforementioned reform. The study moves on to discuss the efforts carried out to implement the language reform and the extent of their success. The paper then attempts to highlight the complications and the ensuing responsive measures that accompanied the script change. Subsequently, this research explains how the language reform fell under the umbrella of Ataturk’s ambitious and wide ranging nationalization process. The reforms’ direct and indirect effects on various areas–education, westernization and economy–are also analyzed. It discusses implications of the language policy on press media and the job market. Lastly, it scrutinizes the dis/inclination of the general population and concludes by explaining the successes and failures of the language policy.


Bu araştırmanın ana amacı Atatürk'ün dil inkılabının 1919-1950 yılları içerisinde nedenlerini ve sonuçlarını incelemektir. Araştırma yirminci yüzyılın benzer alfabe değişimlerini ve Türk dili inkalbının üzerindeki etkilerini incelemekle başlamakta. Yeni alfabe sistemi ile arapça/farsça harflerinden oluşan eski alfabenin değişimi Atatürk’ü bu amaca sürükleye nedenleri belirleyebilmek için incelenmektedir. Bu amaç uğruna yapılan çalışmaların ve başarı oranlarını, bunların yanında da ortaya çıkan tepkiler de tartışılmaktadır. Dil inkılabının yeni Türkiye'nin omurgasını oluşturan Atatürkçü düşünce içerisinde bulunduğu yer de aynı zamanda incelenmektedir. Daha sonra ise araştırma dil inkılabının eğitim, batılılaşma, basındaki tepkileri ve ekonomi gibi mevzulardaki etkilerini de ele almaktadır. Son olarak ise toplumun görüşü ve dil inkılabının başarı ve kayıpları incelenmektedir.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Kemalism, Language reforms, Latinized script, Ottoman Turkish, Sun Language Theory, Kemalizm, Dil reformlari, Latin alfabesi, Osmanlı Türkçesi, Güneş-Dil Teorisi
Citation
Published Version (Please cite this version)