İyonosfer TEİ verilerinin uzay-zamansal aradeğerlemesi

Date
2011-04
Advisor
Instructor
Source Title
IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2011
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
817 - 820
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

GPS sinyalleri iyonosferdeki elektron yoğunluğunun kestirilmesi için önemli bir bilgi kaynağıdır. Ancak, GPS alıcılarında sinyallerin kaydedilemediği durumlar olmaktadır. Bu kesinti sırasında iyonosfer elektron içeriğinin kestiriminin yapılabilmesi için kesinti sureleri içinde kalan verilerin aradeğerleme ile kestirimi gereklidir. Bu çalışmada, bir GPS ağındaki ölçümlerin uzay-zamansal ilintileri kullanılarak yeni bir aradeğerleme tekniği geliştirilmiştir. Gerçek veriye dayalı sonuçlar, geliştirilen tekniğin yüksek başarımlı kestirimler ürettiğini göstermiştir. GPS signals are crucial, because they are used to estimate the electron density in the ionosphere. However, sometimes GPS receivers can not receive signals. In order to estimate ionospheric electron density during this cutoff, the interpolation of the data is necessary. In this paper, a new interpolation scheme that uses spatio-temporal correlation in the GPS network is proposed. The simulation results on real data show that the proposed technique produces promising results. © 2011 IEEE.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
GPS network, GPS receivers, GPS signals, Interpolation schemes, Ionospheric electron, Simulation result, Spatio-temporal, Spatiotemporal correlation, Carrier concentration, Density functional theory, Electron density measurement, Ionosphere, Signal processing, Interpolation
Citation
Published Version (Please cite this version)