Abidin Celal Binzet’in hayatı ve sanatsal kişiliği

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Abidin Celal Binzet, Türk resim sanatındaki önemli isimlerden biridir. Binzet’in sanat alanında öne çıkmasındaki belirleyici etkenlerden biri işini severek ve tutkuyla yapmasıdır. Sadece resim alanıyla sınırlı kalmamış aynı zamanda, kitaplar ve köşe yazıları kaleme almıştır. Bu araştırmada, Abidin Celal Binzet’in bizzat kendisiyle yapılan röportajdan, kitaplarından, yazılarından ve tablolarından yararlanılmıştır. Yazıda, Abidin Celal Binzet’in çocukluğundan sanat yolculuğuna kadar uzanan süreçten ve 21. yüzyıldaki sanat eleştirisinden bahsedilmiş, bakış açısı, eserlerine de yer verilerek söz edilmiştir.


Abidin Celal Binzet is one of the important names in Turkish painting. One of the determining factors for Binzet to come to the fore in the field of art is that he does his job with love and passion. He was not only limited to the field of painting, but also wrote books and opinion columns. In this research, Abidin Celal Binzet's personal interview, books, writings and paintings were used. Moreover, Abidin Celal Binzet's journey from his childhood to his art, and his art criticism in the 21st century is mentioned via his perspective and works.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Abidin Celal Binzet, Sanat, Resim, Ressam, Sanat eleştirisi, Art, Painting, Painter, Art criticism
Citation
Published Version (Please cite this version)