Yeşilçam film müziklerinin usta bestecisi: Cahit Berkay

Date
2021
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Turaç Hakalmaz, HIST 200-4 (2020-2021 Spring);9
Abstract

29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanıyla birlikte demokratikleşme ve çağdaşlaşma hareketleri neticesinde hızla gelişen muhalif ve başkaldırıcı müzik anlayışı, dönemin siyasi ve sosyolojik olaylarına ışık tutarak gelişim kaydetmiştir. Bu anlayışla Cahit Berkay ve onun kurmuş olduğu grup olan Moğollar yurt içinde ve dışında dönemin önde gelen sanatçıları olan Barış Manço ve Cem Karaca ile önemli iş birlikleri yaparak ortaya koydukları eserlerde toplum sorunlarına değinmiş ve halkçı demokratik bir müzik anlayışı ortaya koyabilme gayreti içerisinde olmuşlardır. Bu makale, Cahit Berkay’ın biyografisini ve ortaya koymaya çalıştığı bağımsız ve muhalif müzik anlayışı olan Anadolu Rock kültürünü ve Yeşilçam film müziklerini tarihsel araştırma metotlarını ve sözlü, görsel ve yazılı kaynakları kullanarak kronolojik bir biçimde rasyonel ve tarafsız bir bakış açısıyla oluşturulmuş akademik bir grup çalışmasıdır. Yeşilçam’ın büyük kitlelere ulaşması sebebiyle müzik ile topluma verilmek istenen mesaj sinema sayesinde daha etkili hâle gelmiştir. Cahit Berkay’ın yarattığı eserler 1965-1980 yılları arasındaki dönemin kültürel, ideolojik ve siyasi yönden incelenmesine ışık tutan mahiyette olmuştur.


On 29 October 1923, following the declaration of the Republic, as a result of the democratization and modernization movements, the rapidly developing opposition and rebellious music understanding developed by shedding light on the political and sociological events of the period. With this point of view, Cahit Berkay and his group, the Mongols, made important collaborations with Barış Manço and Cem Karaca, who were the leading artists of the period in Turkey and abroad, and they touched upon the problems of the society and tried to put forward a populist and democratic understanding of music. This article is an academic group study created in a chronological manner with a rational and impartial perspective, using the biography of Cahit Berkay and the historical research methods of the Anatolian Rock culture and Yeşilçam film music, which is an independent and oppositional understanding of music that he tried to reveal, and oral, visual and written resources. Due to the fact that Yeşilçam reached large audiences, the message intended to be given to the society through music became more effective thanks to the cinema. The works created by Cahit Berkay shed light on the cultural, ideological and political examination of the period between 1965-1980.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)