Parçacık sürü Optimizasyonu ile Dağıtık Tespit

Date
2011-04
Advisor
Instructor
Source Title
2011 IEEE 19th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2011
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
586 - 589
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Doğadan esinlenerek geliştirilen optimizasyon yöntemleri, kullanım kolaylıkları ve yüksek performansları nedeniyle pek çok farklı disiplinde kendilerine uygulama alanı bulmaktadırlar. Bu çalışmada, son yıllarda yoğun ilgi gören dağıtık tespit problemine, literatürde Parçacık Sürü Optimizasyonu olarak bilinen yöntem uygulanmıştır. Temel bir paralel dağıtık topoloji üzerinde denenen senaryolarda PSO'nun performansının doğruluk ve güvenilirlik ve hız açısından oldukça yüksek olduğu gözlenmiştir.


Nature inspired optimization methods have been finding many application areas in different disciplines due to their ease of use and high performance. In this study, Particle Swarm Optimization, a nature inspired optimization method, is applied to the distributed detection problem which is a popular topic of recent years. In the scenarios, experimented on a basic distributed topology, the performance of the PSO has been observed cosiderably high in terms of accuracy, reliability, and speed. © 2011 IEEE.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Application area, Distributed detection, Ease of use, Optimization method, Signal detection, Particle swarm optimization (PSO)
Citation
Published Version (Please cite this version)