üzerinde güneş batmayan enstitü: Güneş Enerjisi Enstitüsü

Date
2018
Authors
Özbakır, Ayşe Beyza
Aydemir, Beste
Özyedek, Ege Ozan
Altınel, Gül Neslihan
Ertuğrul, Mert
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu makalede 1978 yılında faaliyete geçen Ege üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü incelenmiştir. 1970’lerde yaşanan petrol krizinin dünyada yarattığı etki ve krizin Türkiye’deki sonuçları üzerinde durulmuştur. Krizin yenilenebilir enerjiye yönelimi nasıl etkilediğinden bahsedilmiştir ve enstitünün kuruluşunda sahip olmuş olabileceği etki incelenmiştir. Enstitünün kuruluş aşaması ve erken dönem çalışmaları açıklanmıştır. Devlet ile enstitü arasındaki ilişki ve 1980 – 2018 yılları arasında Türkiye’de hükümetlerin yenilenebilir enerji politikası incelenmiştir. Enstitünün Türkiye içindeki çalışmaları ve uluslararası çalışmalardaki rolü araştırılmıştır. incelenmiştir. 1970’lerde yaşanan petrol krizinin dünyada yarattığı etki ve krizin Türkiye’deki sonuçları üzerinde durulmuştur. Krizin yenilenebilir enerjiye yönelimi nasıl etkilediğinden bahsedilmiştir ve enstitünün kuruluşunda sahip olmuş olabileceği etki incelenmiştir. Enstitünün kuruluş aşaması ve erken dönem çalışmaları açıklanmıştır. Devlet ile enstitü arasındaki ilişki ve 1980 – 2018 yılları arasında Türkiye’de hükümetlerin yenilenebilir enerji politikası incelenmiştir. Enstitünün Türkiye içindeki çalışmaları ve uluslararası çalışmalardaki rolü araştırılmıştır.


This article focuses on Ege University Solar Energy Institute, which was founded in 1978. The effects of the 1970s oil crisis on the world and its outcomes in Turkey are explained. How the oil crisis drew attention to renewable energy sources and how it might have influenced the establishment of the Solar Energy Institute are observed. The development stage of the institute and the factors defining its path are analyzed. The interactions of the government of Turkey with the institute as well as Turkey’s national renewable energy policy in the decades following the inception of the institute are dissected. The Solar Institute’s contributions to and impact on the Turkish renewable energy sector and its collaborations on the international stage are presented.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Güneş enerjisi, Ege üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, Yenilenebilir enerji, 1970’ler petrol krizi, Solar energy, Ege University Solar Energy Institute, Renewable energy, 1970s oil crisis
Citation
Published Version (Please cite this version)