Başkaldırı ve roman; Semih Gümüş'ten Adalet Ağaoğlu'nun Hayır'ı üzerine kapsamlı bir inceleme

Date
1997
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Cumhuriyet
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title