Nüfus mübadelesi ile birlikte gelişen bir mahalle: Macaron

Date
2022
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST200-4 (2022-2023 Fall);4
Abstract

Anadolu topraklarının önemli şehirlerinden biri olan Balıkesir’in bir ilçesi olan Ayvalık, 1923’te gerçekleşen Mübadele Antlaşması’ndan sonra aldığı büyük göç ile ekonomik, eğitim, nüfus gibi hususlarda büyük değişimler geçirmiştir. Günümüzde Ayvalık’ın Hayrettin Paşa Mahallesi’nin bir muhiti olan Macaron da Ayvalık’ın bu değişimleri ile aynı doğrultuda bir süreç yaşamıştır. Sosyal ve ekonomik hayatına adapte olmakta zorluk çeken birtakım Macaron Mahallesi sakinleri ise günlerini bu mahalledeki kahvelerde geçirmeye başlamış ve Macaron Mahallesi’nde kabadayılık yapmaya başlamışlardır. 1960’lı yıllardan itibaren kabadayıların etkinliğinin azalması ile beraber sokak bu ününü kaybetmiş olsa da işçi sınıfına ve düşük gelirli insanlara ev sahipliği yapmasıyla birlikte tekinsiz bir yer olmayı sürdürdü. 2010’lu yıllarda çeşitli butik otellerin ve pansiyonların açılmasıyla birlikte turizmin ilgisini çekmeye başlamasıyla Macaron Mahallesi günümüzdeki şeklini aldı. Bu makale günümüz Ayvalık’ında Macaron Mahallesi’nin değişimindeki turizmin etkileri ve sosyokültürel etkilere odaklanıyor.


Ayvalık, a district of Balıkesir, which has been one of the most important cities of Anatolian lands since the first ages of history, has undergone significant changes in economic, educational, and population issues with the great migration from Greece to Turkey according to the Exchange Treaty in 1923. Today, in the Macaron District, a neighborhood of Hayrettin Paşa District of Ayvalık, a process has gone through in line with these changes in Ayvalık. Some Macaron Neighborhood residents who have difficulties adapting to social and socioeconomic life started spending their days in coffee houses in this neighborhood and created the term swashbuckler in Macaron Neighborhood. Although the neighborhood lost its reputation as the term swashbuckler disappeared in the 1960s, it remained uncanny as it was home to the working class and low-income people. With the opening of various boutique hotels and hostels in the 2010s, the Macaron District took its current form as it began to attract the attention of tourism. This article focuses on tourism and Socio-Cultural effects in the change of the Macaron Neighborhood in Ayvalık today.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Balıkesir, Ayvalık, Macaron Mahallesi, Mübadele, Turizm, Sosyo- kültürel, Kabadayılık, Macaron District, Population exchange, Tourism, Socio- cultural
Citation
Published Version (Please cite this version)