12 Eylül 1980 darbesinin Türk Müziğine etkisi: Anadolu Rock ve Arabesk Müzik

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Deniz Armağan Akto, HIST200-14 (2022-2023 Fall);1
Abstract

Tarih 12 Eylül 1980 gününü gösterdiğinde, Türkiye Cumhuriyeti 20 yıl aradan sonra tekrar Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yönetime bütünüyle el koyduğu yeni bir darbe ile karşılaşmıştır. 12 Eylül Darbesi veya 12 Eylül İhtilali dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren önderliğinde emir-komuta zinciriyle gerçekleştirilen askeri müdahaledir. Bu darbe Türkiye Cumhuriyeti’ni birçok açıdan değişikliğe sürüklemiştir. Siyaset dışında etkilediği bir diğer alanlar Türkiye’nin ekonomik, kültürel ve sosyal durumlarıdır. Bu araştırmada 12 Eylül Darbesinin getirdiği yasakların ve kısıtlamaların Türk Müziğine etkileri araştırılmıştır. Darbe öncesi ve sonrası; özellikle Anadolu Rock ve Arabesk Müzik türlerinin mevcut durumları, hangi alanlarda nasıl etkilendikleri, darbenin bu türler üzerindeki etkisinin karşılaştırması, dönemin ünlü sanatçıları ve müzik şirketleri, dönemin nasıl sona erdiği incelenmiştir. İlgili araştırmalar kaynak olarak kullanılmıştır. O dönemlere şahitlik etmiş kasetçi Mehmet Koçoğlu ile yaptığımız röportaj dönemin müzik piyasasını ve sektördeki insanların nasıl mağdur olduğunu daha iyi anlamamıza yardımcı olmuştur, kaybolan kasetler ve yasaklanan müzikler hakkında bilgi edinilmesini sağlamıştır. 12 Eylül gibi Türkiye’yi oldukça değiştiren bir tarihin Türk Müziği konusundaki etkisini gözler önüne sermek, dönemin kültürel hayatının siyasetten nasıl etkilendiği, sanatçıların ve halkın yaşadıklarının ne kadar önemli olduğunu öğrenmemizi sağlayacaktır.


When the date showed September 12, 1980, the Republic of Turkey faced a new coup after 20 years, when the Turkish Army took over the administration completely. The September 12 Coup or the September 12 Revolution is a military intervention carried out with the chain of command under the leadership of Kenan Evren, the Chief of Staff of the period. This coup led the Republic of Turkey to change in many ways. Apart from politics, it affected Turkey's economic, cultural and social conditions. In this research, the effects of the prohibitions and restrictions caused by the September 12 Military Coup on Turkish music is investigated. Before and after the coup; in particular, the current status of Anatolian Rock and arabesque music genres, how they were affected, the comparison of the impact of the coup on these genres, the famous artists and music companies of the period, and how the period ended. Our interview with Mehmet Koçoğlu who witnessed that period helped us better understand the music market of the period and how people in the industry were victimized, and provided information about lost tapes and banned music. Investigating the impact of a date like September 12, which changed Turkey quite a lot, on Turkish music will enable us to learn how the cultural life of the period was affected by politics, and how important the experiences of the artists and the people were.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)