Bürokrasiye adanmış bir hayat: Ali Bozer

Date
2018
Authors
Lafçı, Arife Şevval
Öztürk Barış
Yılmaz, Güleycan
Atasoy, Hilal
Polat, Yağmur
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST 200-19 (2017-2018 Spring) ; 4
Abstract

Cumhuriyet’in ilanından bu yana, ülkemizde birçok kez askeri darbe gerçekleşmiştir ve bu askeri darbelerin hepsi ülkemiz için büyük farklılıklara neden olmuştur. Hiç şüphesiz ki bunlardan birisi de 1980 askeri darbesidir. 12 Eylül 1980 askeri ihtilali sonrasında ülkemiz hem siyasi, hem hukuki, hem toplumsal hem de ekonomik alanda sıkıntıların yaşandığı bir döneme girmiştir. Ali Bozer ise başarılı bir hukuk hayatının ardından ülkemize bu sıkıntılı dönemde siyasi anlamda birçok katkıda bulunmuş bir hukukçu ve siyasetçidir. Bu proje kapsamında Ali Bozer’in çocukluğunu, eğitim hayatını ve siyasete girişini yakından araştırırken aynı zamanda da 1980 Askeri Darbe sonrası Türkiye’nin normalleşme süreci ve yeniden çok partili hayata geçiş sürecini detaylı olarak incelemeyi amaçladık. 1925 yılında doğmuş olan Ali Bozer, dönemin özelliklerine yakından şahit olmuş bir isim olarak projenin temelini oluşturmuştur. 1925 ve 1980 yılları arasında ağırlıklı olarak Ali Bozer’in kişisel hayatı araştırılırken, 1980 sonrası için Türkiye’nin değişim ve gelişim süreci ele alınmıştır.


Since thefounding of theRepublic, therehavebeenmanymilitarycoups in ourcountry, all of whichhavecausedgreatdifferencesforourcountry. Without a doubt, one of them is the 1980 militarycoup. Afterthemilitaryrevolution of September 12, 1980, ourcountry has entered a period of turmoil in terms of manywayswhicharerelatedtopolitics, law, society, economy. Ali Bozer is a juristandpoliticianwho has contributed a lottoourcountrypolitically in thetroubledperiodafter a successful legal life. Thisprojectaimedtoexamine in detail Ali Bozer’schildhood, education life andtheentry of politics but alsonormalizationprocess ofTurkeyandremultiparty life transitionprocessafter 1980 MilitaryCoup. Ali Bozer whowasborn in 1925, formedthebasis of theproject as a name thatcloselywitnessedtheperiod. Betweentheyears of 1925 and 1980 Ali Bozer’spersonal life wasresearchedpredominatelywhileafter 1980 Turkey’sdevelopmentprocesswasstudied.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Ali Bozer, Milli Güvenlik Konseyi, Milliyetçi Demokrasi Partisi, Dışişleri Bakanlığı, Gümrük ve Tekel Bakanlığı, National Security Council, NationalistDemocracyParty, Ministry of ForeignAffairs, MinistryforCustomsandMonopolies
Citation
Published Version (Please cite this version)