İyonküre elektron içeriği kullanılarak deprem öncül tespit sinyali oluşturulması

Date
2014-04
Advisor
Instructor
Source Title
22nd Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2014 - Proceedings
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
590 - 593
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Sismik olayların iyonküredeki elektron dağılımını etkilediği ve bu etkinin bir kaynağının sismik hareketlilik öncesi kayaçların sıkışması sonucu kayaç yüzeylerinde oluşan elektrik alanın yol açtığı iyonlaşma olduğu yakın zamanda yapılan deneyler ile gösterilmiştir. Sismik olayların yol açtığı bu tür bir etkinin iyonkürenin dinamik yapısı içinde güvenilir şekilde tespit edilebilmesi depremlerin erken tahminini sağlayabilecek önemdedir. Bu çalışmada bir YKS alıcı ağından düzenli olarak elde edilen Toplam Elektron İçeriği (TEİ) ölçümleri kullanılarak iyonküredeki yerel değişimlerin tespit edilmesine yönelik bir teknik geliştirilmiş ve bu tekniğin güvenilir bir deprem öncül sinyali üretip üretemediği 2010 ve 2011 yıllarını kapsayan bir zaman aralığında test edilmiştir. Geliştirilen deprem öncül tespiti tekniğinin bu tarih aralığında Türkiye’de Richter ölçeğinde 5 ve üzeri büyüklükte meydana gelen 23 depremin 15’ini tespit edebildiği ve 8 yanlış alarm verdiği gözlemlenmiştir.


Recent studies enlightened the fact that seismic activities cause variations on ionospheric electron content based on electrical fields around stressed rock formations triggering ionization on air and ionosphere. Robust detection of seismic activity triggered variations in dynamic state of the ionosphere has a significant effect on early detection of earthquakes. In this study, a technique based on using Total Electron Content (TEC) measurements obtained from a GPS network and detecting local ionospheric variations is proposed. Reliability of generating an earthquake detection signal by implementing proposed technique is tested over a period of 2 years in 2010 and 2011. It is observed that proposed earthquake detection technique is able to detect 15 out of 23 earthquakes of magnitude larger than 5 in Richter scale while generating 8 false alarms within this time period around Turkey. © 2014 IEEE.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Global Positioning System (GPS), Total Electron Content (TEC), Electrons, Global positioning system, Ionosphere, Ionospheric measurement, Signal detection, Content variation, Earthquake detection, Electrical field, Ionospheric electron, Ionospheric variations, Robust detection, Seismic activity, Total electron content, Earthquakes
Citation
Published Version (Please cite this version)