Türkiye’de renkli yayın dönemine geçildikten sonraki süreçte araba reklamlarındaki değişim

Date
2018
Authors
Uygur, Deniz
Şen, İnci Şevval
Hancan, İlayda
Ersoy, Tuna
Çalık, Barın
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST 200-15 (2017-2018 Spring) ; 9
Abstract

Bu araştırmada, Türkiye’de renkli yayına geçişten sonraki süreçte,!980’lerden sonra, araba reklamlarının değişimi, değişimin nedenleri ve hedef kitle üzerindeki etkileri incelenmiştir. Bu süreç içinde araba algısının değişimi, simgeselleştirilmiş olgular, istatistikler (yıllara göre markaların satış ve reklam verme oranları), ülkenin sosyal kültürün dinamiğinin araba reklamlarında etkileri üzerinde durulmuştur. Ayrıca, araba reklamlarında kullanılan temaların, mizah, incelenmesi. Yazılı ve sözlü kaynaklardan faydalanılarak araştırma tamamlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Araba, Otomobil, temalar, Otomobil reklamları, Araba reklamı, istatistikler, Türkiye, olgular, değişim, renkli yayın dönemi.


In this research, the change of car ads in the process of the transition to colored broadcasting in Turkey, its causes and its impact on the target audience were examined. In this process, the change of car perception, the symbolization of gender, collection of datas which includes the percentage of advertising, the social and political Dynamics of the country are focused on the effects of car advertisements. Also, what themes are used in car advertisement. Research has been completed by using written and oral sources.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)