Bulgaristan’dan Türkiye’ye gelen Aksoy ailesi

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST200-001 (2022-2023 Fall);005
Abstract

Bulgar Komünist Partisi, Bulgaristan’da iktidara geldikten sonra ülkede yaşayan azınlık Türklere karşı ayrımcı politikalar uygulamaya başladı. Tek uluslu sosyalist bir devlet kurma amacı doğrultusunda hareket eden Komünist Parti, orada yaşayan Türkleri göçe zorladı. 1950-51 yılları arasında ise birçok Türk evini terk etmek zorunda kaldı ve Türkiye’ye göçler başladı. 4 kişilik Aksoy Ailesi de o dönem göçen ailelerden biriydi. Zor koşullarda Türkiye’ye gelen aile daha sonra bir süreliğine Kalecik’e yerleşti. Bu araştırmada, 1950-51 göçlerinin nedenleri ve sonuçlarıyla beraber, Aksoy Ailesi’ni göçe sürükleyen etkenler, göç sırasında ve sonrasında yaşadıkları olaylara ve bu olayların Aksoy Ailesi'ni nasıl etkilediğine değinilecektir.


After the Bulgarian Communist Party came to power in Bulgaria, they started to implement discriminatory policies against the minority of Turks living in the country. The Communist Party, which aimed to establish a one-nation socialist state, forced the Turks living there to emigrate. Between the years of 1950-51, many Turkish people had to leave their homes and they began to emigrate to Turkey. The Aksoy family of 4 was one of those immigrants. After a very difficult journey to Turkey, they settled in Kalecik for a few years. In this research, the causes and consequences of the 1950-51 migrations, as well as the motivations behind the migration of the Aksoy family, what happened during and after the migration, and how this migration affected the Aksoy family will be examined.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)