Türk sinemasına yön veren isim: Türker İnanoğlu

Date
2021
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Bu araştırma makalesinde, Türkiye Tarihi’nin geniş bir bağlamda değerlendirilebilmesi adına önem teşkil eden Türk sineması, sinema ile televizyon sektörlerine katkılarıyla bilinen Türker İnanoğlu’nun gerçekleştirdiği girişimler merkeze alınarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda hem sinemacı hem de iş adamı kimliğiyle tanınan İnanoğlu’nun, sinema sektörüne nasıl dahil olduğu ve bu dönem içerisinde Türk sinemasının nasıl bir durumda olduğu, Türk sinemasına kazandırdığı önemli birtakım oyuncular, getirdiği program formatları ve kendisine ait, sinema sektörünün gidişatında etkili olan çeşitli kuruluşlar incelenmiştir. Yapılan incelemeler esnasında, araştırma makalesine bir birincil kaynak teşkil etmesi adına, Türker İnanoğlu’nun yakın arkadaşı olan ve kendisine ait önemli şirketlerden biri olan Erler Film’de başkan yardımcılığı görevini sürdürmekte olan Sayın Serpil Akıllıoğlu ile bir sözlü tarih çalışması gerçekleştirilmiştir. Türker İnanoğlu’nun kariyeri boyunca gerçekleştirdiği girişimlere ilişkin olarak yapılan değerlendirmeler sonucunda, kendisinin Türk sinemasının geçmişi ve günümüzü üzerinde ne denli önemli bir etkisinin olduğuna dair bir sonuca varılması amaçlanmıştır.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Türker İnanoğlu, Türk sineması, Türk televizyonu, Siyasal sinema, İcraatın içinden, Erler film, Türvak, Yeşilçam, Serpil Akıllıoğlu
Citation
Published Version (Please cite this version)