Umran İnan: bir başarı hikayesi

Date
2022
Authors
Engür, Almina
Şerifoğlu, Atakan
Doğrul, Betül
Şen, Elif
Yaylacı, Güzinsu
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Deniz Armağan Akto, HIST200-03 (2022-2023 Fall);3
Abstract

Bu makalede bilim insanı Umran İnan’ın hayatı ve bilim dünyasındaki başarıları ele alınmaktadır. Bununla birlikte makalede Türkiye’deki beyin göçü sorunu ve yirminci yüzyılın ikinci yarısında Türkiye’deki yüksek öğretimin durumu Umran İnan’ın düşünceleri ve harici kaynaklar kullanılarak ele alınmaktadır. Makalede ilk olarak Umran İnan’ın kısa biyografisinden ve araştırmanın kapsamından bahsedilmiştir. Daha sonra Umran İnan’ın çocukluk ve gençlik yılları Umran İnan ile yapılan röportajdan yararlanılarak ele alınmıştır. Sonrasında Umran İnan’ın ODTÜ’de başlayarak Stanford’a ve son olarak Koç Üniversitesi rektörlüğüne ilerleyen yüksek öğretim serüveni açıklanmaktadır. Aynı zamanda Umran İnan’ın bilim dünyasındaki başarıları ve alanına katkıları da bu bölümde anlatılmaktadır. Makalenin son kısmı Türkiye’deki eğitim üstünde yoğunlaşmaktadır. Türkiye’deki beyin göçü sorunu ve Umran İnan’ın döneminde Türkiye’deki yüksek öğretim durumu Umran İnan’ın da tecrübeleri ışığında ele alınmıştır.


This paper considers Umran İnan, his life, and his contributions to the scientific community. In addition to this, the brain drain problem in Türkiye and Türkiye’s high education standards in the second half of the 20th century have been investigated in the light of Umran İnan’s thoughts and other resources. The paper starts with a short biography of Umran İnan and the scope of the research. Afterward, the childhood and early life of Umran İnan were investigated in the life of his interview. Then, Umran İnan’s high education career, starting from METU, proceeding with Stanford University, and rectorship at Koç University has been elucidated. This part also compromises Umran İnan’s achievements in scientific fields. The last part of the paper concentrates on education in Türkiye. Brain drain problem in Türkiye and the high education standards in Türkiye in the time of Umran İnan have been investigated in relation to Umran İnan’s life experiences.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)