Geçmişten günümüze politize bir kampüs: ODTÜ

Date
2022
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Eylül Çetinbaş, HIST200-22 (2022-2023 Fall);2
Abstract

1956 yılında kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi, verdiği nitelikli eğitimin yanısıra, politik olarak sola yakınlığı ile de akıllara kazınmıştır. Halihazırda politize olmuş bir dünyada kurulan ODTÜ’de, birçok politik olay yaşanmıştır. Bu olayların arasında, Amerikan Büyükelçisi Komer’in arabasınının yakılması gibi sansasyonel olaylar da vardır. Yaşanan tüm bu olaylar ve dönemin öğrenci profili incelendiğinde, ODTÜ’nün zaman içinde politize oluşunun ve sola yakınlaşmasının en önemli sebepleri öğrencilerin çoğunluğunun halihazırda sola yatkın olması, ODTÜ’nün ilk yıllarından beri sahip olduğu protesto kültürü, global ölçekte yaşanan siyasi çatışmalar ve ODTÜ çalışanlarının siyasi olarak öğrencilerle benzer fikirlere sahip olmalarıdır. ODTÜ’deki politik ortam uzun bir dönem devam etse de, Türkiye ve dünyada yaşanan görece politik stabilleşmenin etkisiyle
eski etkinliğini yitirmiş ve zayıflamıştır.


Founded in 1956, Middle East Technical University (METU) is a public research university located in Ankara, Turkey. It is known for its high-quality education and political leaning towards the left. There have been many political events at METU, including sensational events such as the burning of the American ambassador's car. When all of these events and the profile of the students at the time are examined, the main reasons for METU's politicization and shift towards the left over time are the majority of students being already inclined towards the left, METU's protest culture from its early years, global political conflicts, and the fact that METU employees having similar political views with the students. The political atmosphere at METU continued for a long period, but it lost its former effectiveness under the influence of relative political stabilization in Turkey and the world.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)