Midilli'den Ayvalık'a bir göç hikayesi: Önal ailesi

Date
2023
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
English
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
  1. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti’nin toprak bütünlüğü bozulmaya başladı. Bu dönemde Osmanlı Devleti’nin balkanlardaki toprakları, Hristiyan devletlerin işgalleri uğradı ve bu topraklarda yaşan Müslümanlar baskı altında bırakıldı. Kurtuluş Savaşı sonrasında imzalanan Lozan Antlaşması’nda Yunanistan’daki Müslümanlar ile Türkiye’deki Rumların yerlerinin değiştirilmesi kararlaştırıldı. Böylece birçok Müslüman, işgal altında olan evlerinden zorunlu olarak Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldı. Bu çalışmada Midilli Adası’ndan İzmir’e göç eden Önal Ailesinin Midilli’deki eski yaşamlarından Türkiye’deki yeni hayatlarına başlayışlarına kadar olan dönem mübadele kapsamında incelemiştir.

Towards the end of the 19th century, the territorial integrity of the Ottoman Empire began to deteriorate. During this period, the lands of the Ottoman Empire in the Balkans were occupied by Christian states. Moreover, the Muslims living in these lands were oppressed. In the Treaty of Lausanne, signed after the War of Independence, it was decided to exchange the Muslims in Greece and the Greeks in Turkey. Thus, many Muslims were forced to migrate to Turkey from their occupied homes. The Önal Family immigrated to İzmir from Lesvos Island. The period from the Önal Family's old lifes on Levos Island to the beginning of their new life in Turkey was examined within the scope of forced immigration.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Midilli Adası, Lesvos, Lesbos, Mübadele, Göç, Önal ailesi, Midilli Island, Population exchange, Önal family
Citation
Published Version (Please cite this version)