Baǧlanırlıkla yönlendirilmiş uyarlamalı dalgacık dönüşümü ile üç boyutlu model sıkıştırılması

Date
2007-06
Advisor
Instructor
Source Title
IEEE 15th Signal Processing and Communications Applications, SIU 2007
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Dikdörtgensel olmayan dalgacık dönüşümüne dayalı çok çözünürlüklü üç boyutlu model sıkıştırılması için iki yöntem önerilmektedir. Bunlar Sıradüzensel Ağaç Yapılarının Kümelere Bölütlenmesi (Set Partitioning In Hierarchical Trees - SPIHT) ve JPEG2000 tekniklerine dayanmaktadır. Üç boyutlu modeller düzenli ızgara yapılar üzerinde tanımlı iki boyutlu imgelere dönüştürülmekte, ve bu gösterim bağlanırlıkla yönlendirilmiş uyarlamalı dalgacık dönüşümünden geçirilerek ortaya çıkan dalgacık kümesi verisi SPITH veya JPEG2000 yöntemlerinden biri uygulanarak bit dizgisine dönüştürülmektedir. SPIHT ile elde edilen bit dizgisinin değişik uzunluklardaki bölümlerinden modelin değişik çözünürlüklerde geri çatmak mümkün olduğundan önerilen bu yöntem modellerin aşamalı gösterimine olanak sağlamaktadır. Dalgacık dönüşümü verilerinin SPIHT ile kodlanmasıyla elde edilen sonuç JPEG2000 ve MPEG-3DGC ile yapılan kodlamanın sonucundan daha başarılı olmuştur.

Two compression frameworks that are based on a Set Partitioning In Hierarchical Trees (SPIHT) and JPEG2000 methods are proposed. The 3D mesh is first transformed to 2D images on a regular grid structure. Then, this image-like representation is wavelet transformed employing an adaptive predictor that takes advantage of the connectivity information of mesh vertices. Then SPIHT or JPEG2000 is applied on the wavelet domain data. The SPIHT based method is progressive because the resolution of the reconstructed mesh can be changed by varying the length of the one-dimensional data stream created by SPIHT algorithm. The results of the SPIHT based algorith is observed to be superior to JPEG200 based mesh coder and MPEG-3DGC in rate-distortion.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
2-D images, 3-D modeling, 3D meshes, Adaptive predictors, Connectivity information, Grid structures, JPEG-2000, Mesh vertices, One-dimensional, Rate distortions, Set partitioning in hierarchical trees, SPIHT algorithms, Wavelet domains, Data compression, Digital image storage, Motion Picture Experts Group standards, Signal processing, Three dimensional
Citation
Published Version (Please cite this version)