Cemil Kavukçu ile "Uzak noktalara doğru" üzerine : "İyi bildiğim çevreleri ve insanları yazmaya çalıştım"

Date
1996
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Cumhuriyet Kitap
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)