Türk Kütüphaneciliği Dergisi'nin tarihi ve Türk kütüphaneciliğine katkıları

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Atakan Yılmaz, HIST200-18 (2022-2023 Fall);5
Abstract

Türk Kütüphaneciliği (eski ismiyle Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni), Türk Kütüphaneciler Derneği’nin 1952’den bu yana her yıl dört defa olmak üzere yayımladığı; hakemli, dizinli, bilimsel ve mesleki yazılar yayımlayan bir dergidir. Bu makalede, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin misyonundan kısaca bahsedilecektir. Türk Kütüphaneciliği dergisinde yıllar içinde gerçekleşen değişimlere ve bu değişimlerin dergiye katkılarına yer verilecektir. Türkiye’deki kütüphanecilik anlayışının geçmişteki ve günümüzdeki durumundan ve Türk Kütüphaneciliği dergisinin bu anlayışın gelişimindeki rolünden söz edilecektir. Makalede, dergiye katkıda bulunan kişilere yer verilecektir. Türk Kütüphaneciliği dergisi hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için Ali Fuat Kartal, Türk Kütüphaneciler Derneği genel başkanı, ile röportaj yapılmıştır ve bu röportajda edinilen bilgiler makalenin yazımında kullanılmıştır.


Türk Kütüphaneciliği (formerly named as Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni) is the journal that the Turkish Librarians Association is publishing since 1952, four times a year, containing peer-reviewed, indexed, scientific and academic articles. In this article, the mission of the association will be addressed. It will also contain the changes in the Türk Kütüphaneciliği journal over years and their contribution to the journal. Another subject that will be presented in this article is the perspectives on librarianship in the past and present in Turkey and the role of Türk Kütüphaneciliği journal in improving this perspective. This journal will mention the important authors that contributed to this article. To get more detailed information about Türk Kütüphaneciliği journal, an interview with Ali Fuat Kartal, the head of the Turkish Librarians Association is done, and the information obtained is used in the article.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)