Bucak ilçesi nüfus baş memuru Mehmet Taş üzerinden 1950-80’li yılların beldedeki yaşam ve memuriyet koşulları

Date
2014
Authors
Köse, Ahmet Hüsrev
Taş, Işıtan Mehmet
Kurt, Ömer Faruk
Tartar, Ömer Faruk
Akmaz, Yaşar Can
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)