Kurtuluş Savaşı romanları, Atatürk'ün kişiliği üzerinde durmaktan çok, O'nun yaptıklarını değerlendiren yapıtlardır

Date
1981
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Milliyet Sanat
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title