Bilkent Senfoni Orkestrası'nın Türkiye müzik hayatındaki rolü

Date
2017
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
Print ISSN
1303-0493
Electronic ISSN
2148-4929
Publisher
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Volume
17
Issue
4
Pages
2036 - 2045
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bu çalışmada senfoni orkestrasının tarihçesi ve Bilkent Senfoni Orkestrası'nın oluşumuna İhsan Doğramacı'nın verdiği maddi ve manevi destek, kuruluş süreci ve kuruluş amacı anlatılmıştır. BSO, 1993'te Bilkent Üniversitesinin özgün bir sanat projesi olarak kuruldu. Orkestra, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinin öğretim kadrosunda yer alan Türk ve yabancı sanatçılarla çalışmalarını sürdüren akademik ve uluslararası bir sanat topluluğudur. BSO tarihçesi Bilkent Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrası'nın Ankara Hipodromunda verdiği konserden başlar. Bilkent Senfoni Orkestrası'nın kuruluş fikri 1991 yılında İlk Uluslararası Yaz Okulu ve ardından Uluslararası Gençlik Senfoni Orkestrası'ndan kaynaklanır. Bu orkestraların kuruluş fikri Prof. Ersin Onay'a aittir. 1991-1992 yılları arasında Bilkent'te her yaz Uluslararası Gençlik Orkestrası bir araya gelip çalışmalarını sürdürmekteydi. Bu orkestraya dünyanın farklı ülkelerinden öğrenciler davet edilmekteydi. Kurulduğu 1993 yılından beri gerçekleştirdiği Anadolu Müzik Festivalleri ve etkinliklerde, çeşitli kurum, kuruluş ve özellikle sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmaktadır. Eğitime katkı sağlayarak, konser verdiği her ilden birer çocuk seçip Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesinin Hazırlık Okulunda eğitim almalarını sağlamıştır.


In this study, the history of the symphony orchestra and tangible and intangible support of Ihsan Dogramaci for the formation of the Bilkent Symphony Orchestra (BSO) and its’ purpose were explained. BSO was established in 1993 as an original art Project of Bilkent University. This is an academic and international art company maintaining their works with the Turkish and foreign artists taking place in the academic staff of the Faculty of Orchestra, Music and Performing Arts. The BSO history begins with the concert performed by the Bilkent International Youth Symphony Orchestra in the Ankara Hippodrome. The idea to establish the Bilkent Symphony Orchestra, originates from the First International Summer School in 1991 and subsequently from the International Youth Symphony Orchestra. The idea of establishing these orchestras belongs to Prof. Ersin Onay. Between years 1991-1992, the International Youth Orchestra was coming together and maintain their works in Bilkent every summer. Students from different parts of the world were being invited to this orchestra. In the Anatolian Music Festivals and events it implemented since the year it was founded in 1993, it cooperates with various institutions, organizations and particularly, with civil society organizations (cso). By making contribution to education, through selecting one child from each province it performed a concert in, it has ensured these children to receive education in the Preparatory School of the Bilkent University Music and Performing Arts Faculty

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)