Türkiye ve İngiltere'de günümüzde okutulan lise tarih ders kitaplarının tarih yazım metotları ve içerikleri bakımından karşılaştırmalı olarak incelenmesi

Date
2014
Authors
Özkan, Onur
Can Kayar, Aras
Kutlu, Şifa Gökberk
Erkan, Ezgi
Tulazoğlu, Ege
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Mehmet Süha Ünsal, HIST 200-10 (2013-2014 Fall)
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)