Mahmut Şevket Paşa Köyü’nün Cumhuriyet Dönemi tarihi

Date
2019
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdurrahim Özer, HIST200-14 (2019-2020 Fall);7
Abstract

Lozan Barış Antlaşması sonrasında gerçekleşen Nüfus Mübadelesi, Türkiye tarihinde önemli bir yere sahiptir. 1924 yılında gerçekleşen ve etkileri günümüzde hâlâ hissedilen bu önemli olay, birçok insanın yaşadıkları yerden göç etmesine sebep olmuştur. Bu antlaşma ile yerlerini değiştiren insanlara mübadil denmektedir. Yunanistan’dan Türkiye’ye göç etmiş mübadiller, Trakya bölgesi başta olmak üzere Anadolu’nun pek çok yerine yerleştiler. Mahmut Şevket Paşa Köyü, bu mübadillerin yerleştiği yerleşim yerlerinden biridir. Köyün mübadele sonrası sosyal, ekonomik ve kültürel değişimleri gerçekten ilgi uyandırmaktadır.


The Population Exchange between Turkey and Greece which took place after the Treaty of Lausanne has an important role in Turkish history. Today, the effects of this event can still be seen. It caused many people to migrate. People who were forced to migrate because of the population exchange between Turkey and Greece are called as “mübadil”. These migrant settled in different parts of Turkey but mainly in the region of Thrace. The village of Mahmut Sevket Pasha which is located in the north side of Istanbul, is just one of he places that the migrant settled down. Economic, cultural and social changes of the village after the population exchange are worth to know.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)