James L. Barton and his contributions to the near east relief

Date
2018
Authors
Abuamer, Zeyad
Zaidi, Syed Muhammed Ali
Aldahi, Hasan
Ali, Syed Haris
Suknaj, Endri
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Burcu Feyzullahoğlu, HIST 209-2 (2017-2018 Spring) ; 2
Abstract

Bu araştırma projesi, 1915-1930 yılları arasında James Levi Barton liderliğinde, Yakın Doğu Rölyefine odaklanmaktadır. Yakın Doğu Rölyefinin oluşumunun farklı aşamaları, farklı bakış açıları ve bulguları göz önünde bulundurularak ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Tarafsız ve nesnel kaynaklar Barton ve Yakın Doğu Rölyef'in karşı karşıya kaldığı değişken zorlukları ve zaferleri açıklamaya yardımcı olurken, Yakın Doğu'da sayısız etkide bulunmaya yardım ediyor.


This research project focuses primarily on the Near East Relief between 1915-1930, under the leadership of James Levi Barton. The different stages of the formation of the Near East Relief are discussed in great detail keeping in mind different point of views and findings. Unbiased and objective sources help explain the variable difficulties and triumphs faced by both Barton and the Near East Relief while striving to help the countless affected in the Near East.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)