1970 ve 2000 yılları arası Türkiye’de broiler Sektörü

Date
2022
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Broiler sektörüne Türkiye’ye 1950’li yıllarda giriş yapmış, Türkiye hayvancılık sektörünün önemli alt kollarından biri olmuştur. Broiler sektörü, 1970’li yıllara kadar durgun bir hareket gösterse de 1970’li yıllardan sonra gerek köyden kente geçişin hızlanmasıyla gerekse belirli özel müteşebbislerin katkılarıyla gelişmiştir. Bu durumun sonucunda tavuk eti diğer etlere göre daha çok tercih edilen bir et türü olmuştur. Bu sayede günümüze kadar hızla gelişen ve birçoğumuzun hayatında önemli yer tutan bir sektör haline gelmiştir. 1970 ve 2000 yılları arasında Türkiye’de broiler sektörü hızla gelişmiş, bu yıllar arasında broiler sektörü modernleştirilmiş ve üretim arttırılmıştır. Broiler sektörü, Türkiye’nin en önemli hayvancılık faaliyetlerinden biri olmasının yanında, ülke ekonomisine de yaptığı ihracatlarla büyük katkı sağlamıştır. Hemen hemen her birimizin hayatında oldukça büyük ve önemli bir yer tutan Broiler sektörünün detaylıca ve kapsamlıca incelenmesi Türkiye’nin sosyal tarihine bakışımızda önemli bir basamak olacaktır.


The broiler sector entered Turkey in the 1950s and has become one of the important sub-branches of the livestock sector in Turkey. Although the broiler sector showed a stagnant movement until the 1970s; After the 1970s, with the acceleration of the transition from the village to the city, the contributions of certain private entrepreneurs, and the fact that chicken meat has become more attractive than other meats, it has become a sector that has developed rapidly and has an important place in the lives of many of us. Between 1970 and 2000, the broiler sector in Turkey showed a great development and between these years, the broiler sector was modernized and production was increased. In addition to being one of the most important livestock activities in Turkey, the broiler sector has also contributed greatly to the country's economy with its exports. A detailed and comprehensive examination of the broiler sector, which has a very large and important place in the lives of almost all of us, will be an important step in our view of the social history of Turkey.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Broiler sektörü, Türkiye, 1970, 2000, Fabrikasyon, İhracat, Broiler industry, Turkey, Fabrication, Export
Citation
Published Version (Please cite this version)