Türk güreşinin babası Yaşar Doğu ve Türk güreşine katkıları

Date
2022
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
İbrahim Mert Öztürk, HIST200-10 (2022-2023 Fall);02
Abstract

Yaşar Doğu, Samsun’un Kavak ilçesinde dünyaya gelen ve sporculuk hayatına Kavak’ta yerel güreş müsabakalarında başlayan Çerkes asıllı Türk güreşçidir. Güreşe dedesi Arif Çavuş’un teşvikiyle başlamış, ardından çoğunu tuş ile kazandığı müsabakalar ile gerek Türkiye’de gerekse uluslararası arenada ses getiren bir sporcu hâline gelmiştir. Türk güreşine sporcu olarak birçok olimpiyat ve dünya şampiyonluğu kazandırmasının yanı sıra bir antrenör olarak onlarca şampiyon güreşçi de kazandıran Doğu, ölümüne kadar geçen süreçte Türk güreşine ve sporuna sayısız hizmette bulunmuştur. Ahlakı, ilkeleri ve milliyetçiliği ile öne çıkan Doğu, çevresindeki genç sporculara örnek olmuş, yaptığı yardımlar ve fedakarlıklar sayesinde Anadolu halkı tarafından sevilmiş ve sayılmıştır. Bu çalışmada, Yaşar Doğu’nun kişisel hayatı ve ilkeleri incelenerek başarıya ulaşmasındaki önemli etkenler açığa çıkarılmış, sporculuk yıllarında yaşadıkları özetlenerek Türk güreşinin altın yıllarına ışık tutulmuş ve antrenörlük yılları izlenerek onun fedakarlıkları, yardımseverliği, milliyetçiliği ve Türk güreşine sunduğu katkılar gözler önüne serilmiştir.


Yaşar Doğu is a Turkish wrestler of Circassian descent who started his wrestling career in Samsun, Kavak where he was born. He started his wrestling career with his grandfather Arif Çavuş’s support and he became a world-renowned athlete later in his career thanks to the matches he mostly won with pin-downs. Doğu, in addition to the many olympiad and world championship titles he won for the Turkish federation, also discovered and trained countless champion wrestlers as a coach, and he continued to contribute to Turkish wrestling until his death. Known for his morality, principles and nationalism; Doğu served as a model for young athletes, and thanks to his self devotion and helpfulness, he was loved and embraced by Anatolian people. In this study; by inspecting Doğu’s personal life and principles, the factors that led him to his success was revealed, by looking into his experiences from his wrestling career, the golden era of Turkish wrestling came to light, and by investigating his coaching career, his altruism, self-devotion and nationalism was exhibited.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Yaşar Doğu, Güreş, Grekoromen güreş, Serbest güreş, Türk güreşi, Türk sporu, Samsun, Kavak, Wrestling, Greco-roman wrestling, Freestyle wrestling, Turkish wrestling, Turkish sport
Citation
Published Version (Please cite this version)