Türkiye’ye renkli videonun gelişi ve Ortadoğu Video İşletmeleri

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Deniz Armağan Akto, HIST200-003 (2022-2023 Fall);4
Abstract

Bu araştırmanın temel amacı Türkiye’ye 1974 yılında giriş yapan kapalı devre renkli video teknolojisini incelemektir. Öncelikle video teknolojisinin yaygın olan televizyon ve film teknolojisinden farklı olan teknik özellikleri açıklanmıştır. Videonun filme göre kullanımının daha az uğraş gerektirmesi ve daha ucuz olması gibi videonun avantajlarına değinilmiştir ve videonun televizyon yayınları için daha uygun olması da detaylanmıştır. Renkli video teknolojisi henüz Türkiye’ye adım atmamışken Türk halkının eğlence anlayışı ve eğlence sektörünün hâli betimlenmiştir: Eğlence aktiviteleri kırsal bölgelerde teknolojiden uzak, teknolojinin yaygın olduğu şehirlerde ise videoya kıyasla zahmetli olan sinema salonlarından oluşmaktadır. Ortadoğu Video İşletmeleri (ODVİ) şirketi; 1974’te Doğan Yüzak ve Demir Baran Sarol tarafından kurulmuş, kendi özgün renkli video teknolojisini geliştirmiş ve kısa bir zaman içerisinde dünyaca ünlü video şirketleriyle anlaşmalar yaparak renkli videoyu Türkiye ile tanıştırmıştır. Halka açık alanlarda oynatılan çeşitli konulu videolar, video kulüpleri, dergiler, video göçleri, renkli video teknolojisinin yayılması ve benimsenmesi adına ODVİ tarafından desteklenmiş, amacına ulaşmış unsurlardır. Renkli videonun hızlıca benimsenmesinde diğer görsel teknolojilere kıyasla renkli, daha kalıcı, bireysel, uygun maliyetli ve pratik olması rol oynamıştır. Renkli videonun Türkiye’de yarattığı kültürel ve toplumsal etki ise renkli olmasının getirdiği temsil yeteneği ve videonun bir kitle iletişim aracı olmasından kaynaklanmaktadır. Eğlence sektörü, sinema, sanat, eğitim ve haberlerin aktarımı yaygınlık, etkileyicilik, pratiklik ve kalıcılık kazanmıştır.


The main purpose of this research is to examine the closed-circuit colored-video technology that entered Turkey in 1974. Firstly, the technical features of video technology, which are different from the common television and film technology, are explained. The advantages of video, such as the use of video compared to film, is that it requires less effort and is cheaper are mentioned, and it is also detailed that video is more suitable for television broadcasts. The entertainment concept and sector of the Turks are described before colored-video had been introduced to Turkey: entertainment activities are far from technology in rural areas, and in cities where technologies are widespread; movie theaters, which are more troublesome compared to video, can be observed. Middle East Video Enterprises (ODVI) was founded by Doğan Yüzak and Demir Baran Sarol in 1974, developed its own unique colored-video technology and introduced colored-video to Turkey in a short time by making agreements with world-renowned video companies. Videos on various topics that were played in public areas, video clubs, magazines, “video migrations” were the elements that have been supported by ODVI for the dissemination and adoption of colored-video technology and have achieved their purpose. The fact that colored-video is more permanent, individual, cost-effective and practical compared to other visual technologies has played a role in the rapid adoption of colored-video. The cultural and social impact of colored-video in Turkey is due to the additive expressiveness of colors, combined with the fact that video is a mass media tool. The entertainment industry, cinema, art, education and the transmission of news have gained prevalence, effectiveness, practicality and permanence.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)