Türkiye'de 1960-2000 yılları arasında saç-sakal-bıyık tiplerinin siyasi ideolojiler ve moda ile ilişkisi

Date
2017
Authors
Durmuş, Betül
Yılmaz, Merve
Karadoğan, Naz
Çıbıklı, Osman Alp
Altıntaç, Ömer Furkan
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract
Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)