Türkiye’de kurumsal sosyal sorumluluğun kavramsallaştırılması: meta sentez analizi

Date
2017
Advisor
Instructor
Source Title
İşletme ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi
Print ISSN
1309-2448
Electronic ISSN
Publisher
Adem Anbar Yayıncılık
Volume
8
Issue
3
Pages
501 - 517
Language
Turkish
Type
Article
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Çalışma kapsamında kurumsal sosyal sorumluluk odaklı yerli yazının önemli bir parçası olan Türkiye'de yayınlanan yüksek lisans ve doktora tezleri tematik meta sentez (thematic meta-synhtesis) ile incelenmiştir. Bu inceleme sayesinde akademik çalışma yapan ve alana katkıda bulunan araştırmacıların sosyal sorumluluğu nasıl ele aldıkları, kavramların temel odağı, tarihsel izdüşümü ve profili belirlenmiştir. Tematik meta sentez ile yazındaki temel eğilimlerin ve boşlukların belirlenmesi ile kuramsal gelişime katkı sağlanacak alanlar tespit edilmiştir. Tezlerin bulguları ve sonuçları incelendiğinde daha çok betimsel ve uygulamaya yönelik çıkarımlarda bulundukları, teoriye katkının sınırlı olduğu, farklı teorilerden yola çıkarak bunları bütünleştiren ve kavramsal çerçeve geliştiren çalışmalara ihtiyaç olduğu belirlenmiştir.


The study firstly includes a thematic meta synthesis of the national academic literature, including Master’s and Ph.D. theses that contain the keywords corporate social responsibility (CSR) have been examined to reveal the conceptualization this construct providing a detailed profiling and inventory of the literature. This meta synthesis provides researchers with a detailed outline of the literature in regards to; publication year, study area, theory and concepts used, definitions, methodological approaches, results and conclusions. This study also greatly helps determine the gaps in the national literature and aims to further contribute to theory development in CSR area. An analysis of the study findings reveals that most of the theses examined include mostly descriptive studies focused on implementation-based results, lacking theoretical contributions. This meta synthesis reveals a need for studies that combine various theories and develop/provide new conceptual frameworks.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Meta-sentez, Kurumsal sosyal sorumluluk, Şablon analizi, İçerik analizi, Tezler, Meta-synthesis, Corporate social responsibility, Template analysis, Content analysis, Theses
Citation
Published Version (Please cite this version)