İmge işleme yoluyla çubuk kod yersenimi

Date
2005-05
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Proceedings of the IEEE 13th Signal Processing and Communications Applications Conference, SIU 2005
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
IEEE
Volume
Issue
Pages
328 - 331
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Bu özette imge işleme kullanılarak çubuk kod bölgesi çıkarımı ele alınmıştır. Çubuk kodlar birbirine paralel açık-koyu doğrulardan oluştuklarından, ikili bir ayrıt haritasında da belirli bir oryantasyonda birbirine bağlı paralel doğrular olarak ayırdedilirler. Sunulan algoritmalar, bu özellikten yola çıkarak morfoloji ve serbest açı eşiklemesi yolu ile bar koda ait bölgeyi yersemeyi amaçlamaktadır. Ayrıt haritası oluşturmada Sobel işlemi ve ikili altbant dönüşümü kullanılmakta ve her iki yöntem de zaman karmaşıklığı ve performans açısından karşılaştırılmaktadır.


This paper addresses the problem of bar code recognition by use of image processing. Bar codes are composed of parallel alternating dark-light stripes; hence they also appear as parallel lines connected at some orientation in a binary edge map. The proposed algorithms exploit that feature and use morphology and free angle thresholding for localization. Edge map is formed by Sobel operator and binary subband decomposition separately, and the two methods are compared in terms of time complexity and performance. Detailed discussion of test results are also presented. ©2005 IEEE.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)