Türkiye’nin kış olimpiyatlarındaki yeri, kış sporlarına bakışı ve bingöl’den kış olimpiyatlarına katılan ilk kişi: Cevdet Can

Date
2023
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
tr
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST200-1 (2022-2023 Summer); 7
Abstract

Bu makale, uzun yıllar sporla hem amatör hem de profesyonel olarak uğraşmış milli sporcu Cevdet Can’ın öncelikli olarak sporculuk kariyerine ışık tutmayı ve sosyokültürel ve sosyoekonomik açıdan hayatıyla ilgili detaylı bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, ilk olarak Kış Olimpiyatlarının tarihsel olarak ortaya çıkışı, Kış Olimpiyatlarına Türkiye’nin katılımı, Türkiye’nin kış sporlarıyla ilgisinin ve kış olimpiyat performansının değerlendirilmesi ele alınmıştır. Devamında ise Bingöl’ün Türkiye’deki kış sporları alanına katılımının artmasına, bunun spor alanındaki yansımasına ve bireysel kimlik inşasındaki tarihsel önemine Cevdet Can bağlamında değinilmiştir. Ardından yazının asıl konusu olan Cevdet Can’ın biyografisi detaylandırılarak bahsi geçen bağlamlar bir biyografi üzerine oturtulmuştur.


This article aims to shed light on the sports career of national athlete Cevdet Can, who has been engaged in sports both as an amateur and a professional for many years, and to provide detailed information about his socio-cultural and socio-economic life. In this context, firstly, the historical emergence of the Winter Olympics, Turkey's participation in the Winter Olympics, the evaluation of Turkey's interest in winter sports, and its Winter Olympic performance are discussed. Furthermore, the increasing involvement of Bingöl in the field of winter sports in Turkey, its reflection in the sports field, and its historical significance in individual identity construction are addressed in the context of Cevdet Can. Then, the main subject of the article, the biography of Cevdet Can, is detailed, and the mentioned contexts are framed around a biography.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)