Hikaye uzamında hareket; Pınar Kür hikayeceliğine özel bir bakış

Date
1984
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Günümüzde Kitaplar
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title