1970-1985 yılları arası Kuleli Askeri Lisesinin politik, eğitsel ve sosyal hayatı

dc.contributor.authorUzuncagil, Pelin Su
dc.contributor.authorŞengezer, Berker
dc.contributor.authorTanrıkulu, Mehmet Oğuz
dc.contributor.authorÜnal, Kutay
dc.contributor.authorYılmaz, Efe Berkay
dc.date.accessioned2023-03-06T15:35:51Z
dc.date.available2023-03-06T15:35:51Z
dc.date.issued2022
dc.descriptionThis work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.en_US
dc.descriptionThe History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.en_US
dc.descriptionAnkara : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2022.en_US
dc.descriptionIncludes bibliographical references (page 20).en_US
dc.description.abstractKuleli Askerî Lisesi, Osmanlı’dan Cumhuriyet dönemine doğru gelen zengin bir tarihi görüp geçirmiş bir yatılı askeri idadidir. Lise, 1970- 1985 yılları arasında ülkedeki çeşitli politik olaylara maruz kalmış ve eğitim hayatında çeşitli dönüşümler geçirmiştir. Okul, ülkenin sebep olduğu dış etmenler dışında kendi içerisinde de ayrı bir atmosfere ve ekole sahipti. Okulu diğer sivil ve askeri liselerden farklı kılan kuralları, törenleri, kıyafetleri, programları, dersleri ve sosyal ortamı bulunmaktaydı. Askeri disiplin gereği okulun içerisindeki yaşam hakkında bilgiler, birincil kaynaklar olan okul mezunlarından ve öğrencilerinden elde edildi. Kuleli’nin kapatılmadan önceki yıllardaki politik, sosyal, eğitsel ve kültürel hayatının araştırılması, ülkedeki askeri lise modellerini tanımak ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin aldığı eğitimi ve bu eğitimin bu mesleğe yansımalarını anlamak için faydalıdır.en_US
dc.description.abstractKuleli Military High School is a boarding military high school that has seen and experienced a rich history from the Ottoman Empire to the Turkish Republican period. High school was exposed to various political events in the country between 1970 and 1985 and went through various transformations in its education life. Apart from the external factors caused by the country, the school also had a different atmosphere and school within itself. It had rules, ceremonies, attire, programs, lessons and social environment that made the school different from other civilian and military high schools. Information about the life in the school was obtained from the primary sources, the graduates and students of the school, because of the strict military discipline. It is useful to investigate the political, social, educational and cultural life of Kuleli in the years before it was closed, to get to know the military high school models in the country and to understand the education received by the Turkish Armed Forces and the reflections of this education on this profession.en_US
dc.description.statementofresponsibilityby Atakan Yılmazen_US
dc.format.extent29 pagesen_US
dc.identifier.itemidSPB4298
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11693/112068
dc.language.isoTurkishen_US
dc.publisherBilkent Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesAtakan Yılmaz, HIST200-18 (2022-2023 Fall);6
dc.rightsCreative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlikeen_US
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/en_US
dc.subjectKulelien_US
dc.subjectPolitiken_US
dc.subjectEğitimen_US
dc.subjectSosyalen_US
dc.subjectKültürelen_US
dc.subjectAskerien_US
dc.subjectPoliticalen_US
dc.subjectEducationen_US
dc.subjectSocialen_US
dc.subjectCulturalen_US
dc.subjectMilitaryen_US
dc.title1970-1985 yılları arası Kuleli Askeri Lisesinin politik, eğitsel ve sosyal hayatıen_US
dc.typeStudent Projecten_US
Files