Savaşın eşiğinde Türkiye (1938-1941)

Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Bilkent University
Abstract

Türkiye, İkinci Dünya Savaşı’nın Eşiğinde (1938-1941) savaşa katılmama kararı almasına rağmen çevresindeki ülkelerin savaşa katılmasıyla savaştan dolaylı olarak etkilenmiştir. Türkiye’nin tarafsızlık politikası savaşın gidişatına göre şekillenmiştir. Türkiye, tarafsızlık politikasıyla kimi zaman Müttefik Devletlerle yakınlaşmış kimi zaman da Almanya ile anlaşmalar yapmıştır. Savaşın eşiğinde tarafsızlık politikasıyla şekillenen siyasi duruşu, Türkiye’nin bu süreçteki ekonomik ve sosyal durumunu da etkileyen faktörlerden birisidir. Türkiye’nin diğer devletlerle yaptığı antlaşmalara ek olarak Atatürk’ün ölümü, İsmet İnönü’nün Cumhurbaşkanlığı, Hatay’ın Türkiye’ye katılması, Milli Korunma Kanunu’nu çıkarılışı ve Köy Enstitüleri’nin açılışı Türkiye’nin iç işlerini etkileyen başlıca olaylardandır.


Turkey is affected indirectly by the countries nearby whom had entered the World War 2 even though Turkey decided not to be a part of the war in the threshold of World War 2. Turkey's policy of neutrality was shaped by the course of events in the war. Whit the policy of neutrality, Turkey got close with allied countries and made deals with Germany and Italy. Turkey's political stance that is shaped by the policy of neutrality is one of the factors that affects the economical and sociocultural situation of Turkey in the years of war. Addition to the deals with other countries, death of Atatürk, Ismet Inönü becoming the president of the republic, Hatay's affiliation with Turkey, enact of Turkish national security law from 1940 and openings of village institutes are the pioneer events that influenced the internal affairs of Turkey.

Description
This work is a student project of the Department of History, Faculty of Economics, Administrative and Social Sciences, İhsan Doğramacı Bilkent University.
Ankara: İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü, 2021.
The History of Turkey course (HIST200) is a requirement for all Bilkent undergraduates. It is designed to encourage students to work in groups on projects concerning any topic of their choice that relates to the history of Turkey. It is designed as an interactive course with an emphasis on research and the objective of investigating events, chronologically short historical periods, as well as historic representations. Students from all departments prepare and present final projects for examination by a committee, with 10 projects chosen to receive awards.
Includes bibliographical references (pages 37-43).
Keywords
Hatay, Kıtlık, Milli korunma, Pakt, Scarcity, National security, Treaty
Citation