Sabit genişbant kablosuz sistem tasarımı için planlama metodu ve yazılımı

Date
2004
Advisor
Instructor
Source Title
URSI – Türkiye 2004 İkinci Ulusal Kongresi Bildiriler Kitabı
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
URSI
Volume
Issue
Pages
331 - 333
Language
Turkish
Type
Conference Paper
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

Genişbant Kablosuz Erişim (GKE) sistemleri, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu yerleşim yerlerinde özel ve tüzel ağ kullanıcılarına esnek ve çift yönlü veri dağıtımını sağlayan modern bir teknolojidir. Sabit GKE hakkında yapılan güncel araştırmalar, noktadan-noktaya milimetrik dalga linkleri ve noktadan-alana uç bağlantılarından oluşan iki katmanlı hücresel mimari üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu çalışmada, sabit GKE sistemleri için bir planlama metodu ve makrohücre direkt görünürlük analizi ile mikrohücre kapsama alanı tahmini yapan bir yazılım geliştirilmiştir.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Citation
Published Version (Please cite this version)