Türkiye’den Almanya’ya işçi göçü: Ağcaer Ailesi

Date

2024

Editor(s)

Advisor

Supervisor

Co-Advisor

Co-Supervisor

Instructor

Source Title

Print ISSN

Electronic ISSN

Publisher

Bilkent University

Volume

Issue

Pages

Language

tr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Series

Erdinç Ofli, HIST200-12 (2023-2024 Spring) ; 3

Abstract

Bu araştırmada, 1960’lı yılların başında Almanya’ya işçi göçü gerçekleştiren Ağcaer ailesi, bu ailenin içinde bulunduğu çalışma koşullarının yarattığı sağlık sorunları; Türkiye-Almanya politik ilişkileri ve işçi göçüne sebebiyet veren unsurlar çerçevesinde incelenmektedir. Sivas’ın küçük bir köyünde doğan Veli ve Senem Ağcaer’in Almanya’ya göç süreci, bu süreçte yaşanan ve fabrika çalışma koşullarıyla ilişkili olabileceği düşünülen sağlık sıkıntılarından yola çıkılarak 1960-1980 yılları arasında Almanya’daki Türk işgücünün sağlık ve sosyal koşulları araştırılmıştır. Bu araştırmalar kapsamında Senem ve Mesut Ağcaer ’in tanıklıkları sonucunda Almanya’ya göçü erken gerçekleştiren Ağcaer ailesi gibi ailelerin ırkçılık ve dışlanma gibi olumsuz sonuçlardan daha az etkilendiği, ağır çalışma koşullarının yaşanan sağlık sıkıntılarıyla alakasının o dönemlerde bilinmediği gözlemlenmiştir.


This study is focused on the Ağcaer family, who migrated to Germany in the early 1960s, and the health problems caused by their work there. These topics are examined within the framework of Turkey and Germany’s political relations and the factors that caused labor migration. The migration process of Veli and Senem Ağcaer, who were born in a small village in Sivas, and the medical and social conditions of the Turkish workforce in Germany between 1960 and 1980 were investigated based on the medical problems experienced by this family that were related to their factory working conditions. As a result of these studies and the interviews done with Senem and Mesut Ağcaer, it can be concluded that families such as the Ağcaer family, who immigrated to Germany early, were less affected by the negative consequences such as racism and exclusion, and that people were not aware of the connection between harsh working conditions and health problems at that time.

Course

Other identifiers

Book Title

Keywords

Citation

item.page.isversionof