Eğitime muhtaç öğrencilerin hayatlarında Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nün yeri: Muzaffer Öğretmen

Date
2022
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Atakan Yılmaz HIST200-18 (2022-2023 Fall);1
Abstract

Çoğu zaman ihmal edilen köy insanlarına, eğitim vererek onları bilinçlendirmek ve ilkokul öğretmeni yetiştirmek için kurulan köy enstitüleri günümüzde birçok insan üzerindeki etkisini sürdürmektedir. Köy enstitülerinden biri olan Hasanoğlan Köy Enstitüsü çok sayıda öğrenci yetiştirmiş, eğitim sistemi ve eğitim ahlakıyla örnek bir okul olmuştur. Bu köy enstitüsünün mezunlarından Muzaffer Erdoğan, mezun olduktan sonra köy enstitüsü bilincini yaymak ve köy insanlarını eğitimle buluşturmak için çalışmalar yapmış, birçok öğrencinin Hasanoğlan Köy Enstitüsü’ne girmesini sağlamıştır. Bu çalışmada Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nün sistemi, öğrencileri üzerindeki etkisi ve bu enstitüden mezun olmuş Muzaffer Erdoğan’ın, köy çocuklarının eğitimle buluşması için yaptıklarının anlatılması amaçlanmıştır. Çalışma hazırlanırken Muzaffer Erdoğan’ın öğrencilerinden ve Hasanoğlan Köy Enstitüsü’nden mezun olan Hasan Kır’ın, eşi Vesile Kır’ın anlattıklarından yararlanılmıştır. Hasanoğlan Köy Enstitüsü Hakkında yazılmış makale ve kitaplara başvurulmuş ve Hasanoğlan Köy Enstitüsü hakkında yapılan gazete haberleri incelenmiştir.


Village institutes, which were established to raise awareness of the village people, who are often neglected, and to train primary school teachers, continue to have an impact on many people today. Hasanoğlan Village Institute, one of the village institutes, has trained many students and has become an exemplary school with its education system and educational ethics. After graduation, Muzaffer Erdoğan, one of the graduates of this village institute, worked to spread the awareness of the village institute and to bring the village people together with education, and enabled many students to enter the Hasanoğlan Village Institute. In this study, it is aimed to explain the system of Hasanoğlan Village Institute, its effect on its students and what Muzaffer Erdoğan, who graduated from this institute, did for the village children to meet with education. While preparing the study, the stories of Vesile Kır, the wife of Hasan Kır, a student of Muzaffer Erdoğan and a graduate of Hasanoğlan Village Institute, were used. Articles and books written about Hasanoğlan Village Institute were consulted and newspaper reports about Hasanoğlan Village Institute were examined.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Eğitim, Öğretmen, Köy Enstitüsü, Hasanoğlan Köy Enstitüsü, Muzaffer Erdoğan, Education, Teacher, Village Institute, Hasanoğlan Village Institute, Muzaffer Erdoğan
Citation
Published Version (Please cite this version)