Prof. Dr. Mehmet Said Hatiboğlu'nun hayatı

Date
2018
Authors
Kırbaşoğlu, Zeynep Berra
Akşirin, Reyna
Güleç, Öykü
Kurt, Bahar
Eren, Ulaş Anıl
Advisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Type
Student Project
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Abstract

In this research made for the HIST 200 course run by the Bilkent University, the life of Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu who has achieved significant accomplishments and contributed greatly to the field of Hadith is studied. Mehmet Said Hatiboğlu was born in 1993 in Burdur with his twin brother Ahmet. As he was advancing on his way to become an engineer, his life changed with the death of his father and he decided to pursue Theology with the legacy of his father. After he graduated from the Faculty of Theology of Ankara University, he got promoted to hadith assistant. He became an associate professor in 1967 and a doctor in 1978 and he continued working in Ankara University. His works in hadith contributed immensly to the field. Beside from his main academic work, he also showed interest to many fields such as music and islamic calligraphy.


Bilkent üniversitesi’nin HIST 200 dersi kapsamında hazırlanmış olan araştırma yazısı olarak hazırlanan bu çalışmada hadis konusunda kayda değer başarılara imza atmış olan Prof. Dr. Mehmed Said Hatiboğlu’nun hayatı çalışıldı. Mehmed Said Hatiboğlu, 1933 yılında ikiz kardeşi Ahmet ile beraber Burdur’da dünyaya geldi. Mühendis olma yolunda ilerlerken babasının vefatı ile hayatı değişti ve babasının mirası ile İlahiyat alanında kariyerine yön vermeyi seçti. 1958 yılında Ankara üniversitesi İlahiyat fakültesini bitirdikten sonra hadis asistanlığına tayin edildi. 1967 yılında doçent, 1978 yılında ise doktor oldu ve çalışmalarına Ankara üniversitesi İlahiyat fakültesinde devam etti. Kendisi hadis alanında yaptığı çalışmaları ile bu alana büyük katkılarda bulundu. Bunların yanı sıra musiki ve hat sanatı gibi alanlarla da ilgilendi.

Course
Other identifiers
Book Title
Keywords
Mehmed Said Hatiboğlu, Ankara University, Heology, Hadith, İslamic Arts, Ankara üniversitesi, İlahiyat, Hadis, İslami Sanatlar
Citation
Published Version (Please cite this version)