Bayındır’da çiçekçilik ve uluslararası çiçek festivali

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abdürrahim Özer, HIST 200-1 (2022-2023 Fall);6
Abstract

Bu araştırma kapsamında İzmir’in Bayındır ilçesindeki çiçekçilik kültürü, bu kültürün yaygınlaşması, Bayındır Çiçek Festivali ile birlikte bu festivalin ilçeye, bölgeye ve ülkeye katkıları incelenecektir. Bu projede öncelikle çiçekçiliğin ilçedeki tarihi kapsamında çiçekçiliğin ilçede ekonomik bir gelir kaynağı haline gelmesi araştırılacak, Bayındır Çiçek Festvali’nin buna katkısı incelenecek, sözlü ve yazılı kaynaklarla çiçekçiliğin ilçe için önemi somut olarak gösterilecektir. Aynı zamanda Bayındır ve Türkiye kapsamında kooperatiflerin faaliyetleri ve çiçekçilere ne şekilde yardım ettkleri incelenecektir. İkincil kaynakların yanı sıra yerli çiçekçilerle ve festivalin ilk oluşumunda yer alan kişilerle röportaj yapılıp bu bölgede çiçekçilğin yayılması ve benimsenmesi üzerine detaylı bilgi edinilecektir.


The aim of this research is to observe the contributions of the Bayındır flower festival to the Bayındır area and to Turkey as a whole, both socially and economically. In the article, the process in which horticulture became a viable source of income for Bayındır citizens will be analyzed, while also showing how important of a factor Bayındır flower festival was throughout this process. Furthermore, the activities of both local and nationwide cooperative's for the benefit of florists will be studied and the ways in which they do so. Aside from the secondary resources, a handful of local florists and people who have played essential roles in the establishment of the Bayındır flower festival will be interviewed to obtain information regarding how the state of horticulture got to the point where it is today.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)