Afyonkarahisar’ın şifalı suları: Gazlıgöl

Date
2022
Editor(s)
Advisor
Supervisor
Co-Advisor
Co-Supervisor
Instructor
Source Title
Print ISSN
Electronic ISSN
Publisher
Bilkent University
Volume
Issue
Pages
Language
Turkish
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Series
Abstract

Sağlık turizminin alt dallarından biri olarak ortaya çıkan termal su turizmi, belirli bölgelerden çıkarılan ve kaplıca suyu adı verilen suların tedavi edici etkisini temel alır. Kaplıca suyu, içerdiği zengin mineraller sayesinde başta romatizma, böbrek ve idrar yolları hastalıkları, cilt hastalıkları ve metabolizma bozuklukları gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır. Termal suların şifasından yararlanırken aynı zamanda tatil ihtiyacını gidermek isteyen birçok turist bu turizm türünü tercih etmektedir. Her bölgeden çıkmayan bu kaplıca suları, fay hatlarının geçtiği yerlerde yoğunluk gösterir. Bu bölgelerden biri olan Afyonkarahisar şehrinde başta Gazlıgöl olmak üzere dört ana kaplıca merkezi bulunmaktadır. Tarihi Frigyalılar dönemine kadar uzanan Gazlıgöl kaplıcası, 1980 yılından sonra açılan devremülk ve oteller sayesinde Afyonkarahisar bölgesi için bir termal merkez konumuna gelmiştir. Ayrıca burada çıkarılan termal suyun içilebilir nitelikte oluşu, Kızılay Maden Sularının çevreye tesis kurmasıyla bölgeyi önemli bir ekonomik gelir kaynağı haline getirmiştir. Termal turizmin bir diğer önemli ekonomik katkısı ise dört mevsim yapılabilen bir turizm türü olması sebebiyle tesislerde kesintisiz bir iş gücüne ihtiyaç duyması ve sonuç olarak halka iş imkanı sağlamasıdır. Bununla birlikte, dört mevsim ziyaret eden turistler yöreye özel sucuk, kaymak, lokum gibi lezzetlerin satışını arttırdığı için yerel esnafa da gelir sağlamaktadır. Son olarak, termal suların ısınmada da kullanılabileceğinin fark edilmesiyle birlikte 1994 yılından itibaren doğalgaza alternatif olmuş ve günümüzde ise Afyonkarahisar bölgesi için temel ısınma kaynağı haline gelmiştir. Termal suların detaylı araştırılması, bu suların sağladığı çeşitli yararların ve ülkemizdeki konumunun öneminin daha detaylı anlaşılmasını sağlayacaktır.


Thermalwatertourism, which has emerged as one of thesub-branches of healthtourism, is based on thetherapeuticeffect of waterextractedfromcertainregionsandcalled hot springwater. Thankstotherichminerals it contains, thespawater is used in thetreatment of variousdiseasessuch as rheumatism, kidneyandurinarytractdiseases, skin diseasesandmetabolismdisorders. Manylocalandinternationaltouristswhowanttomeettheirholidayneedswhilebenefitingfromthehe aling of thermalwaterspreferthistype of tourism. These hot springwaters, which do not comeout of everyregion, showdensity in placeswherefaultlinespass. Inthecity of Afyonkarahisar, one of theseregions, therearefour main spacenters, primarilyGazlıgöl. TheGazlıgölthermalspring, whosehistorydatesbacktothePhrygianperiod, has become a thermalcenterforthe Afyonkarahisar regionthankstothehotelsopenedafter 1980. Inaddition, thedrinkingquality of thethermalwaterextracted here has madetheregion an importantsource of economicincomewiththeestablishment of Kızılay Mineral Waters. Anotherimportanteconomiccontribution of thermaltourism is that, since it is a type of tourismthat can be done in fourseasons, it needs an uninterruptedworkforce in thefacilitiesand as a result, it providesvariousjobopportunities. Inaddition, touristsvisitingallseasonsprovideincometolocaltradesmen as theyincreasethesales of localspecialtiessuch as sausage, butterfatandTurkishdelight. Finally, withtherealizationthatthermalwaters can also be usedforheating, it has been an alternativetonaturalgas since 1994 andtoday it has becomethe main heatingsourceforthe Afyonkarahisar region. Detailedinvestigation of thermalwaterswillprovide a moredetailedunderstanding of thevariousbenefitsthesewatersprovideandfortheimportance of theirposition in ourcountry.

Course
Other identifiers
Book Title
Citation
Published Version (Please cite this version)